مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SQYD

Square Yard

یارد مربع یکی از یکاهای مساحت در دستگاه امپراتوری/دستگاه آمریکایی (غیر متریک) است که در گذشته در بیشتر کشورهای انگلیسی‌زبان استفاده می‌شود اما امروزه معمولا در خارج از ایالات متحده، کانادا و بریتانیا، به جای آن از متر مربع استفاده می‌شود. هر یارد مربع به صورت مساحت مربعی به ضلع یک یارد تعریف می‌شود که در آن طول هر یارد برابر سه پا، ۳۶ اینچ یا ۰٫۹۱۶۴۴ متر است.

این واحد را با نماد SQYD نشان می دهند.
SQYD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود