مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCR

Silicon Controlled Rectifier

SCR یکسوکننده کنترل شده سیلیکونی. دستگاه نیمه‌هادی که در کنترل مقادیر زیاد جریان یا ولتاژ DC مفید است.
اساساً این دستگاه ، دیودی است که توسط یک ولتاژ سیگنالی اعمال شده به الکترود کنترلی به‌نام گیت (دروازه) ، روشن یا خاموش می‌شود. ویژگی‌های آن مشابه لوله الکترونی لامپ خلاء می‌باشد و به‌همین دلیل آن را گاهی Thyristor می‌گویند.
SCR
ارسال نظر

ارسال نظر