مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPI

Serial Peripheral Interface Bus

گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک پیوند دادهٔ سریال هماهنگ است که توسط موتورولا نامگذاری شده و در حالت کاملا دوطرفه فعالیت می‌کند. این نوع ارتباط در فاصله‌های کوتاه و دارای تنها یک "ارباب" مانند سامانه‌های نهفته، حسگرها و کارت‌های اس دی کاربرد دارد.

در این نوع ارتباطات، دستگاه‌ها به صورت ارباب/برده با هم ارتباط برقرار می‌کنند که در آن دستگاه ارباب فریم‌های داده را به راه می‌اندازد. هم چنین می‌توان با چند برده دارای خط‌های انتخاب قطعه جدا از راه یک خط مشترک ارتباط برقرار کرد. گاهی برای جداسازی SPI از گذرگاه‌های سریال ۳ سیمه، دو سیمه و یک سیمه، به آن گذرگاه سریال ۴ سیمه نیز می‌گویند.
SPI
ارسال نظر

ارسال نظر