مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SBC

Small Business Computer

یک کامپیوتر کوچک با قابلیت اجراء انواعی از کاربردهای اساسی تجاری.
SBC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود