مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SWAT

Special Weapons and Tactics

نیروی ویژه ی پلیس ایالات متحده.
کلمه مخفف سلاح و تاکتیک ویژه است. همچنین در فرهنگ لغت به معنای مگس کش نیز آمده است.
SWAT
ارسال نظر

ارسال نظر