مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

اس‌پی‌اس‌اس (SPSS)، نام یک نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. «اس‌پی‌اس‌اس» مخفف «بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی» است.
SPSS
ارسال نظر

ارسال نظر