مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSI

Sedimentological Society of Iran

انجمن رسوب شناسي ايران
SSI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود