مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ST

Stone

سنگ (st) از یکاهای قدیمی است برابر با ۱۴ پوند آوواردوپوآ (حدود ۶٫۳۵ kg) که در گذشته در بریتانیا و ایرلند برای اندازه‌گیری وزن بدن انسان به‌کار می‌رفت و در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی برای اندازه‌گیری وزن کالاهای تجاری استفاده می‌شد.
ST
ارسال نظر

ارسال نظر