مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SKN

Special Kids Network

شبکه ویژه کودکان و نوجوانان
SKN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود