مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPE

Sound Pattern of English

الگوی آوایی زبان انگلیسی (به اختصار SPE) نام کتابی در زمینه واج‌شناسی زبان انگلیسی به قلم موریس هله و نوام چامسکی است که در سال ۱۹۶۸ منتشر شد. این کتاب شامل بررسی جامع واج‌شناسی زبان انگلیسی است و هم در زمینه واج‌شناسی و هم در حوزه تحلیل زبان انگلیسی، یک نقطه عطف محسوب می‌شود.
SPE
ارسال نظر

ارسال نظر