مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف S

Siemens

زیمنس (نماد S) یکای رسانایی الکتریکی در سیستم SI می باشد. زیمنس مفهوم مقابل مقاومت الکتریکی می‌باشد که گاهی اوقات از آن به نام مهو نیز نام برده می شود. این یکا به افتخار ارنست فون زیمنس مخترع و صنعتگر آلمانی نامگذاری شده است.
S
ارسال نظر

ارسال نظر