مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMG

Sub Machine Gun

مسلسل دستی (SMG) نوعی سلاح اتوماتیک دستی کوچک و سبک است که از فشنگ‌های نسبتاً کم‌قدرت اسلحهٔ کمری استفاده می‌کند.

مسلسل دستی نخستین بار در زمان جنگ جهانی یکم ابداع‌شد. در جنگ جهانی دوم در حجم انبوهی به‌ کار گرفته‌شد. امروزه در بسیاری از ارتش‌ها سلاح تهاجمی جایگزین مسلسل دستی شده‌است.
SMG
ارسال نظر

ارسال نظر