مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SNL

Sandia National Laboratories

آزمایشگاه ملی سندیا (SNL) یک مرکز علمی نیمه سری فدرال در ایالت نیومکزیکو آمریکا است.

یک شعبه از این آزمایشگاه نیز در کالیفرنیا قرار دارد.
SNL
ارسال نظر

ارسال نظر