مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SR

Statice rout

به مسیر یابی دستی در شبکه .. طوری که یک روتر تمام روتر ها را بشناسد و ادمین شبکه تمام روتر ها را به صورت دستی به هم بشناسد
این نوع مسیر یابی اولویت 1 و بالاتری از سایر مسیر یابی ها در شبکه دارد .
سایر پروتکل های مسیر یابی
RID
OSPF
EIGRP
SR
ارسال نظر

ارسال نظر