مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SYZ

Shiraz

در اصطلاحات هواشناسی، نام شهر شیراز است.
SYZ
ارسال نظر

نظرات کاربران

محمود رستگار پور در 20 مرداد 1401 گفته:
یکی از زیباترین، خوش آب و هواترین و بینظیر ترین شهر های جهان سوئیس

ارسال نظر