مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSP

Security Support Provider

ارائه دهنده خدمات پشتیبانی امنیتی
SSP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود