مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف smbu

Shahid Beheshti University of Medical sciences

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان تهران است.
smbu
ارسال نظر

ارسال نظر