مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SEK

Swedish Krona

کرون (krona) از سال ۱۸۷۳ یکای پول سوئد می‌باشد. کد ایزوی SEK و kr برای این یکای پول استفاده می‌شود. کرون به سوئدی به معنای تاج می‌باشد. کرون به همراه یورو در جزایر آلند نیز استفاده می‌شود.
SEK
ارسال نظر

ارسال نظر