مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDXC

Secure Digital eXtended Capacity

SDHC و SDXC انواع مختلف SD هستند که بر اساس استانداردهای انجمن SD ساخته میشوند.

کارت SDXC برای سازماندهی فضای بزرگ اطلاعات از سیستم فایل exFAT استفاده میکند. دستگاهها و کارتهای SDXC علاوه بر اینترفیس UHS که در SD و SDHC استفاده شده است، از استاندارد UHS-I و UHS-II نیز پشتیبانی میکنند که سرعتی تا 104MB/S و 312MB/S را برای تبادل اطلاعات ممکن میسازند.
SDXC
ارسال نظر

ارسال نظر