مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SUN

Sunday

SUN در تقویم به معنای روز یکشنبه می‌باشد.
SUN
ارسال نظر

ارسال نظر