مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAR

Specific Absorption Rate

SAR Level :
SAR مقدار فرکانس رادیویی جذب شده توسط بدن رو نشون میدهد. واحد SAR وات بر کیلوگرم(Watt/kg) هست که نشان میدهد در هر ثانیه چند ژول انرژی توسط یک کیلوگرم از بدن شما جذب میشود. اتحادیه ی اروپا و آمریکا برای SAR گوشی های موبایل حداکثری رو تعیین کردند و تولیدکنندگان گوشی رو مجاب به در نظر گرفتن آنها کردن تا آسیبی که به استفاده کنندگان گوشی ها میرسه کاهش پیدا کند. اتحادیه ی اروپا حداکثر SAR مجاز را ۲ وات بر کیلوگرم و امریکا ۱.۶ وات بر کیلوگرم تعیین کردند. واضح هست که هر چه SAR Level یک گوشی کمتر باشد برای سلامت کاربر آن گوشی مفیدتر است.
SAR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود