مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMN1

Survival of Motor Neuron 1

SMN1 که برگرفته از عبارت «بقای سلول عصبی حرکتی ۱» است و با نام، «GEMIN1» هم شناخته می‌شود، نام یک ژن است که در انسان، پروتئین SMN را کد می‌کند.

SMN1 نسخهٔ تلومری ژن است که پروتئین SMN را کد می‌کند. نسخهٔ سانترومری آن، SMN2 نام دارد. هر دوی این نسخه‌ها، بخشی از دوپلیکاسیون وارونهٔ ۵۰۰ کیلوجفت‌بازی بر روی بازوی بلند کروموزوم ۵ هستند که تقریباً نسخه‌هایی یکسان از ژن بوده و هر دو، یک نوع پروتئین را کد می‌کنند.

جهش در SMN1 با بروز بیماری آتروفی عضلانی نخاعی در ارتباط است؛ حال آنکه جهش در SMN2 به‌تنهایی، منجر به این بیماری نمی‌شود. اگر جهش بطور همزمان در هر دو رخ دهد، جنین قبل از تولد می‌میرد.
SMN1
ارسال نظر

ارسال نظر