مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDI

Selective Dissemination of Information

اشاعه اطلاعات گزیده، مخفف SDI اصطلاحی در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی است. نوعی از ارائه و انتقال اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات جدید و روزآمد، شامل جست‌وجو و ارسال اطلاعات مورد نیاز هر فرد به‌طور انفرادی، منظم، و مستمر است. در ابتدا، این خدمات به‌صورت دستی ارائه می‌شد.

مراحل کار آن به این ترتیب است که ابتدا طبق پرونده پژوهشی (پروفایل) پژوهشگران، کلیه اطلاعات مرتبط با هریک از موضوع‌های مورد علاقه یا طرح‌های پژوهشی پژوهشگر از پایگاه‌های اطلاعاتی بازیابی و برای وی ارسال می‌شود. در مرحله بعد، پس از اینکه کتابخانه یا مرکز اطلاع‌رسانی پایگاه‌های اطلاعاتی جدید را دریافت کرد، آنها را طبق پرونده پژوهشگران جست‌وجو می‌کند و جدیدترین اطلاعات مرتبط با طرح‌های پژوهشی یا علاقه آنان را برای هریک به‌طور جداگانه می‌فرستد. معمولاً این کار به‌طور منظم و در فواصل زمانی معیّن انجام می‌شود.
SDI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود