مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SEC

Securities & Exchange Commission

کمیسیون بورس و اوراق بهادار
SEC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود