مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SC

Solid Contain

سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات حل نشده زیر 90 میکرون را می‌گویند. در اصطلاح آزمایشگاهی شیمی‌تر و معدنی
SC
ارسال نظر

ارسال نظر