مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STN

Super Twisted Nematic

STN ( نماتیک بسیار پیچیده ) نوعی از تکنولوژی نمایش صفحه تخت LCD ( صفحه نمایش کریستال مایع ) است . CSTN به معنای نماتیک بسیار پیچیده رنگی می باشد . هر دو واژه به یک نوع صفحه نمایش رنگی LCD اشاره دارد . STN در مقایسه با تکنولوژی TFT از نیروی کمتری استفاده کرده و هزینه کمتری دارد اما به قیمت کیفیت تصویر و زمان واکنش . تکنولوژی STN یک تکنولوژی ماتریس- غیر فعال است یعنی هر پیکسل در هر ثانیه باید دفعات زیادی بطور جداگانه تقویت شود . برای انجام این کار ، کریستال مایع باید بقدر کافی آرام واکنش دهد وضعیت بین تجدید نیروها را حفظ کند . این امر زمان واکنش را نسبتا کند کرده و روشنایی و تفاوت رنگ را محدود می نماید.
STN
ارسال نظر

ارسال نظر