مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SW

Short Wave

موج کوتاه SW، یک باند از امواج رادیویی است که برای پوشش دادن منطقه وسیعی بکار می‌رود. محدوده بسامد این امواج بین ۳۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ کیلو هرتز می‌باشد. ویژگی موج کوتاه دارا بودن تعداد زیاد کانال است. یعنی در یک محدوده فرکانسی می‌توان تعداد زیادی ایستگاه بدون تداخل داشت.
SW
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود