مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SIS

Saline Infusion Sonography

اولتراسونوگرافی می‌تواند تصویری را از رحم و فیبروئیدها یا پولیپ‌های احتمالی ارائه دهد. سالین یا ژل در داخل حفره رحم تصویر اولتراسوند را واضح‌تر می‌کند. این روش سونوگرافی اینفیوژن سالین (saline infusion sonography; SIS) نامیده می‌شود. معمولا، این تصویر فقط دوبعدی است. امروزه، ایجاد کردن یک تصویر سه‌بعدی امکان‌پذیر شده تا نوع ناهنجاری بهتر بتواند دیده شود.
SIS
ارسال نظر

ارسال نظر