مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SISD

Single Instruction, Single Data

در رایانش یک دستور یک داده (SISD) به معنی دستور تنها، رشتۀ دادۀ تنها اصطلاحی است در معماری رایانه که در آن یک پردازنده، یک جریان دستور را اجرا می‌کند تا داده‌ها را در یک حافظه ذخیره کند. این معماری همانند معماری فون نویمان می‌باشد.
یک دستور یک داده یکی از چهار طبقه‌بندی فلین است. این سیستم طبقه‌بندی بر اساس چند جریان دستوری و داده موجود در معماری کامپیوتر ارائه شده است. بر اساس مایکل جی. فلین، اس‌آی‌اس‌دی می‌تواند ویژگی‌های پردازشی همزمان داشته باشد. جذب دستورها و خط لوله کردن آنها مثال‌های پیش‌پا افتاده‌است که در رایانه‌های اس‌آی‌اس‌دی مدرن یافت می‌شود.
SISD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود