مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMIS

Society for Management Information Systems

انجمن سیستم‌های مدیریت اطلاعات.
سازمان حرفه‌ای برای ترویج کارائی مدیریت پیشرفته و تبادل اطلاعات.
SMIS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود