مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) دیرپاترین حزب سیاسی آلمان است و در تاریخ ۲۳ ماه مه ۲۰۱۳ سال‌گرد ۱۵۰ سالگی‌اش را جشن گرفت. بسیاری از بزرگان سوسیالیسم زمانی نقش خود را در این حزب ایفا کرده بودند.برای مثال عصرجدید در واقع ارگان مطبوعاتی و نظری حزب سوسیال دموکرات آلمان محسوب می‌شد و نقش مهمی در نشر اندیشه‌های سوسیالیستی در سطح جهان داشته‌است. سازمان‌های پیشین و بنیان‌گذار این حزب «انجمن عمومی کارگران آلمان»، تأسیس ۱۸۶۳ و «حزب سوسیال دموکراتی کارگران»، تأسیس ۱۸۶۹ بودند. این حزب با برنامه‌های تقریباً ده سالانه فعالیت می‌کند که معمولاً به اسم شهری نامیده می‌شوند که کنگره عمومی آن سال در آنجا برگزار شده… برنامه آیزناخ، برنامه گوتا، برنامه هامبورگ و غیره. در این برنامه‌ها خط مشی حزب برای سالهای آینده معرفی می‌شود. این حزب نقش بسیار مؤثری در براندازی دستگاه سلطنت آلمان و اعلام جمهوری در سال ۱۹۱۸ ایفا کرد.

حزب سوسیال دموکرات آلمان در دوران پس از جنگ جهانی دوم سه صدر اعظم در راس کشور آلمان داشته: ویلی برانت، هلموت اشمیت و گرهارد شرودر.

این حزب که تشکیل آن ریشه در حرکت‌های کارگری دارد، سابقاً حزبی با سیاست‌های کاملاً سوسیالیستی به‌شمار می‌آمد (و هنوز عضوی از انترناسیونال سوسیالیست است)، اما در گذشته نزدیک و به خصوص در دورهٔ صدارت گرهارد شرودر تا حدودی سیاست‌های نئولیبرالیستی را اتخاذ کرد، اما همچنان به اصول سوسیال دموکراسی پایدار است. اعضای زیر ۳۵ سال این حزب می‌توانند در سازمان جوانان سوسیال دموکرات عضو بوده و فعالیت کنند. هم‌اکنون دبیرکل این حزب یک ایرانی‌تبار بنام یاسمین فهیمی است.
SPD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود