مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAT

Saturday

شنبه، اولین روز هفته (شمسی)
SAT
ارسال نظر

ارسال نظر