مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ST

Street

St در آدرس‌ محل که در متون انگلیسی دیده می‌شود، به معنای آدرس (Street) هست.
ST
ارسال نظر

ارسال نظر