مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STANAG

Standardization Agreement

استانگ کلمات اختصاری استفاده شده در متعارف سازی معاهدات ناتو است . کشورهای عضو ناتو، معاهده‌های استانگ را به منظور هماهنگ سازی توان نظامی خود با دیگر اعضای ناتو به تصویب می رسانند تا ابزار موثر و رایجی را بدین منظور فراهم بیاورند. استانگ‌ها به زبان‌های انگلیسی و فرانسه ( دو زبان رسمی ناتو ) و زیر نظر معیارهای مشخص آزانس استانداردسازی ناتو در بروکسل، منتشر می‌شوند . از صدها معاهدهٔ هماهنگ سازی ناتو حدود ۱۳۰۰ مورد که در رابطه با کالیبر، سلاح‌های سبک، ترسیم نقشه، روندهای مبادلاتی و طبقه بندی پل‌ها بوده است، جمع آوری گردیده .
STANAG
ارسال نظر

ارسال نظر