مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SS7

Signaling System 7

SS7 پروتوکل استاندارد صنعت برای مسیریابی تماس های تلفنی بی سیم و سیمکشی شده است.
SS7
ارسال نظر

ارسال نظر