مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPOT

Satellite Pour Observation Terre‎

اسپات (SPOT) ماهواره تجاری فرانسوی دیدبانی زمین است که تصاویر ماهواره‌ای با تفکیک‌پذیری بالا تهیه می‌کند. نام SPOT مخفف نام فرانسوی آن است که ترجمه تحت‌اللفظی آن ماهواره دیدبانی زمین است. این ماهواره توسط شرکت اسپات ایمیج در تولوز فرانسه راه‌اندازی شده و توسط سازمان فضایی فرانسه در دهه ۱۹۷۰ در مدار قرار گرفت.

ماهواره اسپات برای بهبود دانش مدیریت زمین با کاوش منابع زمین، تشخیص و پیش‌بینی پدیده‌های اقلیم‌شناسی و اقیانوس‌نگاری و پایش فعالیت‌های انسانی و پدیده‌های طبیعی طراحی شده است.

سامانه ماهواره‌ای اسپات شامل مجموعه‌ای از ماهواره‌ها و مراکز کنترل زمینی برای برنامه‌ریزی و مدیریت ماهواره‌ها برای تولید و انتشار تصاویر ماهواره‌ای است.

ماهواره‌های اولیه اسپات با استفاده از راکت‌های آریان ۲، ۳ و ۴ متعلق به سازمان فضایی اروپا به فضا پرتاب شدند، در حالی که ماهواره‌های اسپات ۶ و ۷ با استفاده از راکت PSLV سازمان تحقیقات فضایی هند در مدار قرار گرفتند.
SPOT
ارسال نظر

ارسال نظر