مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

سامانه‌های کنترل سرپرستی و گردآوری اطلاعات SCADA به سیستم‌های کنترل و اندازه‌گیری در مقیاس بزرگ اطلاق می‌شود. سامانه مي‎تواند بصورت توضيح داده شده در زير صنعتي، زيربنايي يا با هدف رسيدن به آسايش بيشتر باشد:

فرآيندهاي صنعتي که شامل حالتهاي توليد صنعتي، ارئه محصول، توليد نيرو، ساخت و پالايش است، و ممکن است بطور پيوسته، تکراري، و يا گسسته انجام گيرد.

فرآيندهاي زيربنايي ممکن است بصورت عمومي و يا خصوصي بوده، شامل تصفيه و توزيع آب، جمع آوري و تصفيه فاضلاب،، خطوط لوله و گاز، اتقال و توزيع برق، سيستمهاي پدافند غير عامل و سيستمهاي ارتباطي بزرگ باشد.

فرآيندهاي خيلي ساده در هر دو تسهيلات عمومي و اختصاصي، شامل بناها، فرودگاهها، کشتي‎ها و ايستگاههاي هوايي اتفاق مي‎افتد. برای مثال این سیستم‎ها جريان متناوب ولتاژ بالا، دستیابي، و مصرف انرژي را کنترل و نظارت مي‎کنند.
SCADA
ارسال نظر

ارسال نظر