مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SGD

Singapore Dollar

دلار سنگاپور (به زبان بومی: 新加坡元) با کد ایزوی SGD، یکای پول رایج در کشور سنگاپور است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ مرجع پولی سنگاپور قرار دارد.
SGD
ارسال نظر

ارسال نظر