مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCUBA

Self Contained Underwater Breathing Apparatus

اسكوبا مجموعه وسايلي است كه شما مي‌توانيد در زير آب به راحتي روي آب، با آن تنفس كنيد. اين وسايل شامل كپسول، شير و رگلاتور است.
SCUBA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود