مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SUDOC

Système Universitaire de Documentation

سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار SUDOC سامانه‌ای است که توسط کتابخانه‌ها و دانشگاه‌های تحصیلات تکمیلی فرانسه برای مدیریت شناسه‌های کتابداری و مدیریت مستندات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه بیش از ۸ میلیون منبع دارد و اجازهٔ جستجو و تحقیق دانشجویان را در ۳۴۰۰ مرکز اسناد و مدارک می‌دهد.
SUDOC
ارسال نظر

ارسال نظر