مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPT

Carriage Paid To

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد.
حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
CPT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود