مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
SSA
مخفف عبارت SSA
Static Single Assignment
در طراحی کامپایلر، فرم تخصیص ایستای...
EOD
مخفف عبارت EOD
Explosive Ordnance Disposal
از بین بردن اشیای مشکوک و مواد منفجره...
MSE
مخفف عبارت MSE
Mean Squared Error
در ریاضیات و آمار، خطای میانگین مربعات...
SRL
مخفف عبارت SRL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
شرکت مسئولیت محدود (SRL) یا اس‌آر‌ال به...
BLT
مخفف عبارت BLT
Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
MCS
مخفف عبارت MCS
Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
EEM
مخفف عبارت EEM
Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
APR
مخفف عبارت APR
Annual Percentage Rate
نرخ درصدی سالانه یا اِی‌پی‌آر (APR) نرخ...