مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
PRZ

مخفف عبارت PRZ

Potential Reversal Zone
منطقه مستعد بازگشت روند ، جایی که روند...
MBTI

مخفف عبارت MBTI

Myers-Briggs Type Indicator
آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)،...