مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
IPMA

مخفف عبارت IPMA

International Public Management Association
انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه...
SPD

مخفف عبارت SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)...
EMS

مخفف عبارت EMS

Education Management System
سیستم مدیریت فرآیند آموزش (سامانه...
SEPA

مخفف عبارت SEPA

Single Euro Payments Area
به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در...
EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
ساترا

مخفف عبارت ساترا

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و...