مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
BLA

مخفف عبارت BLA

Balochistan Liberation Army
ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) یکی از...
IDRO

مخفف عبارت IDRO

Industrial Development & Renovation Organization
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران...
حدک

مخفف عبارت حدک

حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کردستان (حدک، HDK) یک حزب...
حدکا

مخفف عبارت حدکا

حزب دموکرات کردستان ایران
حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) حزبی...
NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...
BFI

مخفف عبارت BFI

British Film Institute
انستیتو فیلم بریتانیا (BFI) که ممکن است...