مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات کامپیوتر

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های کامپیوتر، اینترنت، بازی، شبکه، نرم افزار، سخت افزار و...
BLAST

مخفف عبارت BLAST

Basic Local Alignment Search Tool
بلاست نام یک نرم‌افزار کاربردی در علوم...
CATIA

مخفف عبارت CATIA

Computer Aided Three Dimensional Interactive Application
کتیا مخفف یک نرم‌افزار طراحی به کمک...
I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...