مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
FEMID

مخفف عبارت FEMID

Front End Module Include Duplexer
نام قطعه ای در مدار آنتن موبایل که کار...
شاد

مخفف عبارت شاد

شبکه آموزش دانش آموزی
اپلیکیشن شاد برای ارتباط آسان بین دانش...
MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...