مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAP

ISDN Access Interworking Profile

این استاندارد نسبتاً ناشناخته است، اما همچنان سطح بالایی از راحتی را ارائه می دهد. این مشخصات امکان استفاده از برخی از ویژگی های راحتی ISDN مانند شناسه تماس گیرنده و انتظار تماس با تلفن DECT را فراهم می کند. تقریباً هر تلفن DECT فعلی از IAP پشتیبانی می کند.
IAP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود