مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BNPL

Buy Now, Pay Later

اکنون بخرید، بعدا بپردازید (BNPL) نوعی تامین مالی کوتاه مدت است که به مصرف کنندگان اجازه می دهد خرید انجام دهند و در طول زمان هزینه آن را پرداخت کنند. BNPL معمولاً به عنوان وام اقساطی نقطه فروش (POS) نیز شناخته می شود که بهره ای دریافت نمی کند. استفاده از تامین مالی BNPL می تواند راحت باشد، اما برخی تله های بالقوه نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید. مصرف کنندگان می توانند با استفاده از خدمات BNPL ارائه شده توسط خرده فروشان سنتی و آنلاین یا از طریق برنامه های ارائه شده توسط شخص ثالث خرید کنند.
BNPL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود