مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
OP
مخفف عبارت OP
Original Poster
پست کننده اصلی ( صاحب پست ویدیو، عکس یا...