مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
BIM
مخفف عبارت BIM
Building Information Modeling
همانطور که همه ما میدانیم BIM یعنی...
PSDS
مخفف عبارت PSDS
Predicted Satellite Data Service
ماهواره پیش‌بینی سرویس‌ داده ای...
GTC
مخفف عبارت GTC
Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
LBT
مخفف عبارت LBT
Large Binocular Telescope
تلسکوپ ال‌بی‌تی (LBT) نام بزرگ‌ترین و...
TMT
مخفف عبارت TMT
Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...
LOM
مخفف عبارت LOM
Laminated Object Manufacturing
تولید شئ لایه‌ای (LOM) یکی از روش‌های...