مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
IVR

مخفف عبارت IVR

Interactive Voice Response
تلفن‌گویا (IVR) فناوری است که امکان...
PAI

مخفف عبارت PAI

Personal Activity Intelligence
هوش فعالیت شخصی (قابلیتی در ساعت‌های Mi...
APQP

مخفف عبارت APQP

Advance Product Quality Planning
برای تكوین محصول استفاده می شود بیشترین...