مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
HDH

مخفف عبارت HDH

Humidification–DeHumidification
نمک‌زدایی یا شیرین کردن آب (HDH) اشاره...